Niepubliczny żłobek "Misio Bazik”
jest wpisany do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych
w Urzędzie Miasta
w Zielonej Górze.
Nr wpisu WO-IX.7330.1.8.2013.MMp1small.png p3small.png p6small.png p7small.png p8small.png p10small.png p11small.png p12small.png p13small.png p14small.png p15small.png p17small.png p18small.png p20small.png p21small.png p22small.png p23small.png p24small.png p25small.png p26small.png p27small.png p28small.png p29small.png p30small.png p9small.png