Niepubliczny żłobek "Misio Bazik”
jest wpisany do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych
w Urzędzie Miasta
w Zielonej Górze.
Nr wpisu WO-IX.7330.1.8.2013.MMw1small.jpg w2small.jpg w3small.jpg
w4small.jpg w5small.jpg w5small.jpg
w4small.jpg w5small.jpg w5small.jpg
w4small.jpg w5small.jpg w5small.jpg