Niepubliczny żłobek "Misio Bazik”
jest wpisany do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych
w Urzędzie Miasta
w Zielonej Górze.
Nr wpisu WO-IX.7330.1.8.2013.MM


Informacje dla rodziców

Żłobek "Misio Bazik"
czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 6.30 – 17.00

Przy zapisie dziecka należy dostarczyć następujące dokumenty:

-
pisemne zaświadczenie od lekarza pediatry o aktualnym stanie zdrowia dziecka,
- kartę zgłoszenia dziecka do żłobka,
- opłatę wpisową,
- upoważnienie do odbioru dziecka (w przypadku odbierania przez inne osoby niż prawni opiekunowie),
-
umowę zaakceptowaną podpisem rodzica/prawnego opiekuna.


Prosimy o zapewnienie dziecku podczas pobytu w żłobku:

-
butelki ze smoczkiem lub kubka „niekapka”, Maluszek z zabawkami
-
smoczka (jeśli dziecko używa),
-
pieluch jednorazowych (jeżeli dziecko używa),
-
chusteczek jednorazowych (jedna paczka pierwszego dnia każdego miesiąca),
- ubranek na zmianę,
- papci lub skarpetek antypoślizgowych,
- piżamki,
- kubeczka, szczoteczki do zębów, pasty,
każde dziecko dostaje nową pościel, nowy nocnik i kubeczek dla siebie (wszystko przypisane jest do danego dziecka).

Istnieje możliwość pozostawienia dziecka w innych godzinach za dodatkową opłatą (patrz cennik) .
W weekendy, w wyjątkowych sytuacjach, można pozostawić dziecko pod opieką opiekunki (patrz cennik).

Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i propozycje Państwa.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i statutem naszego żłobka.