Niepubliczny żłobek "Misio Bazik”
jest wpisany do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych
w Urzędzie Miasta
w Zielonej Górze.
Nr wpisu WO-IX.7330.1.8.2013.MM


Nasza oferta
Zajęcia adaptacyjne – mają na celu zapoznanie dzieci i rodziców z naszą placówką. Są to spotkania, w trakcie, których dzieci biorą czynny udział w różnych formach aktywności, zawierających wszelkie elementy zabaw ogólnorozwojowych. Oswajają się z nowymi koleżankami i kolegami, z opiekunkami oraz z nowym otoczeniem. Są to trzy dniowe darmowe zajęcia, trwające od 30 do 60 minut w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. Zajęcia adaptacyjne przeprowadzane są w III etapach:

1. Dziecko na początku uczestniczy w zajęciach w raz z rodzicem lub opiekunem.
2. Rodzic staje się obserwatorem pracy dziecka w grupie.
3. Dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie (bez rodzica).

Opieka doraźna – już od jednej godziny dziennie, dla dzieci nie zapisanych do żłobka, których rodzice muszą coś załatwić lub potrzebują chwili wytchnienia.

Opieka pielęgniarki – naszymi dziećmi opiekuje się pielęgniarka, której zadaniem jest:
  • odpowiedzialność za stan higieniczny, żywienie, pielęgnację dzieci oraz edukacje zdrowotną,
  • nadzór nad stanem higienicznym dzieci i pomieszczeń żłobka (kształtowanie nawyków higienicznych, pielęgnacja wrażliwej skóry małego dziecka, przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w pomieszczeniach żłobka),
  • nadzór nad żywieniem dzieci,
  • dbałość o estetykę podawania posiłków, czuwanie nad prawidłowym sposobem karmienia dzieci.

Warsztaty plastyczne – rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, pomagają uwierzyć we własne siły, wzmagają poczucie własnej wartości, uczą cierpliwości. Podczas zajęć plastycznych wykorzystywane są różnorodne techniki: malowanie palcami, pastelami, stemplowanie, prace wykonane z włóczek, szmatek, kolorowego ryżu, zabawy z masą solną.

Poranne ćwiczenia gimnastyczne – (rozwój dużej motoryki) odbywają się przy muzyce na zasadzie wykonywania prostych ćwiczeń gimnastycznych.
Prowadzi Ewa Godlewska

Zabawa z językiem angielskim – zajęcia odbywają się w każdą środę o godzinie 14.00. Zajęcia prowadzi pani Karolina z Musical Babies.

Rytmika – to ćwiczenia muzyczno-ruchowe, odbywające się przy akompaniamencie instrumentu muzycznego.
Zajęcia odbywają sie we wtorki, czwartki i czasami w środy o godzinie 9.30.

Dogoterapia – terapia kontaktowa z udziałem psa. Oprócz radości, jakiej dostarczają naszym dzieciom zwierzęta, musimy pamiętać, że spotkania z psem wspierają wybrane obszary w zakresie funkcjonowania dziecka. To bardzo ważne w rozwoju maluchów.
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu.

Zajęcia w "Krainie eksperymentów fizycznych" – 2 × w miesiącu.

Pokazy baniek mydlanych – 1 × w miesiącu.

Zajęcia muzyczno-taneczne – dzieci poruszają się w rytm muzyki, naśladując ruchy pokazywane przez opiekunkę.

Bajkoterapia – czytanie bajek i wierszy znanych poetów. (M. Konopnicka, J. Brzechwa, D. Gellner)

Zajęcia odbywają się każdego dnia.
Prowadzi Ewa Godlewska

Zajęcia i zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne – celem zabaw manipulacyjno-konstrukcyjnych jest: rozwój zręczności i koordynacji ruchów; usprawnienie pracy dłoni, usprawnianie procesów myślenia i koncentracji, ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości.
Dzieci budują konstrukcje z klocków, szeregują klocki, budują i burzą budowle z klocków, nakładają kółka na piramidę oraz dopasowują odpowiednie kształty do otworów. Celem zabaw manipulacyjno – konstrukcyjnych jest: rozwój zręczności i koordynacji ruchów; usprawnienie pracy dłoni; usprawnianie procesów myślenia i koncentracji, ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości.

Prowadzą panie opiekunki.

Zabawy okolicznościowe – bal karnawałowy, Mikołajki, urodziny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca.

Relaksacja – ćwiczenia oddechowe w pozycji leżącej lub siedzącej tak, aby wzmocnić odprężenie fizyczne i psychiczne przy muzyce relaksacyjnej.

Prowadzą panie opiekunki.

Plac zabaw – duży i ładnie zagospodarowany

Wspólne spacery – Park Tysiąclecia

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej – zajęcia w najstarszej grupie (2 i 3 latki) prowadzone są na podstawie planu dydaktyczno-wychowawczego, który co miesiąc opracowywany jest przez wychowawców tej właśnie grupy.

Tematyka planu dostępna jest do wglądu i pobrania na stronie internetowej (patrz załącznik).

Spotkania z ciekawymi ludźmi – co jakiś czas gościmy w żłobku ludzi ciekawych zawodów: kominiarza, listonosza, policjanta, strażaka itp. Dzieci mają możliwość przyjrzenia się z bliska, jak wygląda codzienny roboczy strój naszych gości i posłuchania na czym polega ich praca.