Niepubliczny żłobek "Misio Bazik”
jest wpisany do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych
w Urzędzie Miasta
w Zielonej Górze.
Nr wpisu WO-IX.7330.1.8.2013.MM


Rozwój maluchów

Kierując się zasadą indywidualnego podejścia do każdego dziecka wykwalifikowana kadra zaspokoi jego najważniejsze potrzeby, a więc potrzebę bezpieczeństwa i akceptacji

Chcąc wspomóc rodziców w procesie wychowania, przy ich współpracy skupimy się na wszechstronnym rozwoju dziecka dbając o jego rozwój we wszystkich sferach:

FIZYCZNEJ
Tu szczególnie zadbamy o zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu oraz naukę samodzielności w zakresie samoobsługi (mycie rączek, buzi, ząbków, korzystanie z nocnika, jedzenie posiłków) oraz poprzez zabawy ruchowe, taneczne oraz spacery.

POZNAWCZEJ
Będziemy rozbudzać zainteresowania dzieci otaczającym światem, rozwijać mowę i komunikację poprzez organizowanie ciekawych zajęć z wykorzystaniem zabawek i pomocy dydaktycznych dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci.

Maluszek z miską

SPOŁECZNEJ
Maluszki nauczą się elementarnych zasad społecznych oraz życia i współdziałania w grupie poprzez uczestnictwo w zabawach grupowych oraz imprezach rodzinnych (urodziny, Dzień Mamy, Rodziców, Dzień Babci i Dziadka).

EMOCJONALNEJ
Postaramy się ukształtować w dziecku zdolność poznawania emocji i radzenia sobie z nimi.